თავის თმიანი არე და ფრჩხილები

ანდროგენული ალოპეცია (ანდროგენული თმის ცვენა)

ანდროგენული ალოპეცია (ანდროგენული თმის ცვენა) წარმოადგენს ანდროგენებით გამოწვეულ თმის ცვენას გენეტიკურად წინასწარგანწყობილ პირებში.  მამაკაცებში ის ხშირად  გარდატეხის ასაკის შემდეგ იწყება, თანდათან პროგრესირებს და საფეთქლისა და თხემის არეებს მოიცავს.

ანდროგენული ალოპეცია (ანდროგენული თმის ცვენა)  ქალებში უპირატესად პოსტმენოპაუზის პერიოდში გამოვლინდება. მოიცავს თხემის არეს ისე, რომ შუბლისა და თხემის მოსაზღვრე უბანზე თმის ნორმალური საფარველი შენარჩუნებულია და არც საფეთქლის არეებია პროცესში ჩართული.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s