სამეცნიერო ნაშრომები

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები:
• The Case of Zoo-Anthroponosic Trichophytosis with Atypical Localization. J.”South Caucasian Dermatology and Venereology News,” Issue#1(8), 2010.
• Tinea capitis: Spectrum of causatives in Georgia. 20 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Lisbon, Portugal, 21-24 October, 2011.
• Tinea capitis: Dermatophytid reaction. 9th EADV Spring Symposium “A dermatological opera”. 6-10 June, 2012, Verona, Italy.
• К вопросу этиологии дерматофитозов волосистой части головы. «Современная микология в россии». Тезисы докладов третьего съезда микологов россии. т.3. Москва 2012.
• თავის თმიანი არის მიკოზების ძირითადი ეტიოლოგიური ფაქტორები საქართველოში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა.“ თბილისი 2012. N5.
• Керион Цельса в Грузии. Успехи медицинской микологии. Москва 2013.
• Clinical Manifestations of Tinea Capitis. 22th EADV Congress. ,,Dermatovenereology in a Changing World”. Istanbul, 02-06 October, 2013.
• Clinical speciƒcities of tinea capitis in Georgia population. Georgian Medical News, 2013; N 11(224).
• Some Characteristics of Tinea Capitis. Iranian Journal of Pediatrics, 2013; Vol 23, No6.
• ტერბინაფინის ეფექტურობა თავის თმიანი არის მიკოზების მკურნალობაში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა.“ თბილისი 2013. N5.
• К вопросу лечения микозов волосистой части головы. Успехи медицинской микологии. Москва 2014, Том XII.
• ალერგიული რეაქციები თავის თმიანი არის მიკოზების დროს. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი,“ სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი VI.
• Tinea capitis: Question of Systemic Treatment. 23rd EADV Congress “Building Bridges”. 8-12 October, 2014, Amsterdam, The Netherlands.
• К вопросу клинических форм микозов волосистой части головы. Успехи медицинской микологии. Москва 2015, Том XIV.
• Эпидемиологические особенности микозов волосистой части головы в Грузии. Успехи медицинской микологии. Москва 2016, Том XV.
• Inflammatory tinea capitis: Important aspects. 25ts EADV Congress. 28 September-2 October, 2016, Vienna, Austria.

მოხსენებები კონფერენციებზე :
• მედიკოსთა საერთაშორისო XVII სკოლა-კონფერენცია. ,, დერმადრომების როლო შინაგან დაავადებათა დიაგნოსტიკაში,” ბაკურიანი, 22-29 იანვარი, 2005 წელი
• საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა XVI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ,, ფუნქციური დიაგნოსტიკის ზოგიერთი მეთოდი დერმატოლოგიაში,” თბილისი, 30 მაისი, 2008 წელი.
• ფსორიაზის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,, ფსორიაზი-გლობალური პრობლემა, ” 29 ოქტომბერი, 2008 წელი.
• მედიკოსთა XXIV საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები, ,,დერმოსკოპიის შესაძლებლობანი”, თბილისი- ქობულეთი, 19-26 ივლისი, 2008 წელი.
• მედიკოსთა XXVI საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები, ,, ფუნქციური დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა დერმატო-კოსმეტოლოგიაში ”, თბილისი- ქობულეთი, 18-25 ივლისი, 2009 წელი.
• მედიკოსთა 27-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები, ,, მიკოზების თანამედროვე კლასიფიკაცია,” თბილისი- ბაკურიანი, 27 თებერვალი-7 მარტი, 2010წ.
• მე-6 ეროვნული კონგრესი ალერგოლოგიასა და იმუნოლოგიაში, ,,დერმატოფიტიდური რეაქცია თავის თმიანი მიდამოს მიკოზების დროს,” თბილისი-წყალტუბო, 1-3ოქტომბერი, 2010 წელი.
• მედიკოსთა 32-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. ,,თავის თმიანი მიდამოს მიკოზი-კლინიკურ-ეტიოლოგიური კორელაცია,” ჩაქვი, 21-28ივლისი, 2012წელი.
• I პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. ,, თავის თმიანი მიდამოს მიკოზი-მკურნალობის თანამედროვე სტანდარტები,” ბაკურიანი, 8-18 თებერვალი, 2013 წელი.
• საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის II კონფერენცია, ,, თავის თმიანი მიდამოს მიკოზების მართვის ეროვნული პროტოკოლი,” თბილისი, 3 ივნისი, 2014 წელი.
• საერთაშორისო საიუბილეო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოში დერმატო-ვენეროლოგიის დარგის დაარსების 110 და კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრის 80 წლისთავისადმი. ,,თავის თმიანი არის მიკოზების კლინიკურ-ეტიოლოგიური თავისებურებანი”, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი, 2015 წელი.
• საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის IV კონფერენცია "ყველაფერი ფრჩხილების შესახებ." ,,ფსორიაზული ონიქოდისტროფია და ონიქომიკოზი’’ , თბილისი, 10 ივნისი, 2016 წელი.
• XII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. ,, ციფრული დერმატოსკოპია - დიაგნოსტიკის საფუძვლები“ ბაკურიანი, 11-19 თებერვალი, 2017 წელი.
• GIMPHA 4ts Annual Meeting . Health International Conference. ,,Digital Dermatoscopy – Screening of skin growth” 20-21 May, 2017, Tbilisi.
• საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის V კონფერენცია, ,,სოკოვანი დაავადებები ორსულებში: თავისებურებანი, იმიტატორები, მართვა,“ თბილისი, 30 ივნისი, 2017 წელი.
უცხო ენები: გერმანული, რუსული , ინგლისური