ჩემს შესახებ

ჩემს შესახებ

დერმატოლოგი ხათუნა კუდავა
ტელეფონი : 599249850
აკადემიური ხარისხი : მედიცინის აკადემიური დოქტორი
აკადემიური წოდება : ასოცირებული პროფესორი
ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის ას. პროფესორი.
სადისერტაციო ნაშრომი: "თავის თმიანი არის მიკოზების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური ანალიზი"
სამუშაო გამოცდილება :
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი 2004 წლიდან დღემდე;
"წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს" სარეზიდენტო პროგრამა "შინაგანი მედიცინის" მოდულის "კანის დაავადებები" ხელმძღვანელი 2014 წლიდან დღემდე;
"წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს" მოწვეული სპეციალისტი 2017 წლიდან;
თსუ ელექტრონული სასწავლო კურსი დერმატოლოგიაში - http://e-learning.tsu.ge;
თავის თმიანი არის მიკოზების მართვის პროტოკოლის თანაავტორი.